MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 256042

  DUYURULAR

...» 2018 E GİRERKEN YAPILACAKLAR

...» BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ( BES )

...» 487 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

...» VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:486)

...» Usul İncelemelerinin Kapsamı Genişletildi

...» TORBA YASANIN BİZE BAKAN YÖNÜ ((((( 6552 SAYILI KANUN ))))))

...» Şirketlerin, Şahıslardan Araç Kiralaması

...» VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:429)

...» RİSK ANALİZİ YAPTIRDINIZ MI ?

...» SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE

...» 30 Soruda Kıdem Tazminatıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

...» 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

...» E-Defter Tutmak ve E-Fatura Kullanmak Zorunda Olabilirsiniz!

...» SAHTE FATURADAN KORUNMA YOLLARI

...» Vergi İnceleme Raporu Sonuçlarının Muhasebeleştirilmesi

...» İş Güvenliği Yasası'nda Para Cezaları

...» Yeni TTK’da A.Ş. ile Ltd. Şti. Arasındaki Farklar

...» FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU

...» 2013 yılında tutulacak ticari defterler ile bu defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin aç

...» Ticaret Ünvanının Şekli

...» Yıl Sonu Hangi Şirketlerin UFRS/TFRS Uygulayacakları Belli Oldu !

...» TÜRK TİCARET KANUNU ÖZET YOL HARİTASI

...» İdari Para Cezalarında Önemli İndirimler Geldi

...» Yeni TTK Kapsamında Nakit Sermaye Artışlarında %25 Blokaj Şartı, İç Kaynakların Sermayeye İlavesi Ve

...» KDV Sirküleri-60

...» Kısmi Tevkifatta Yeni Dönem 17/07/2012

...» 10 Soruda Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası

...» Yeni TTK' nunda son 20 değişikliğe dikkat !!!

...» Yeni kurulacak limited şirketlerin esas sözleşmeleri neleri içerecektir?

...» Ey Mali Müşavir Titre Ve Kendine Gel

...» Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edip Beyanname Dönemi Geçmesine Rağmen Beyan Etmeyenler Dikkat

...» KDV Tevkifat Uygulaması

...» Sigortalılığı sona eren 90 gün sağlık hizmeti alabilecek

...» GENEL SAĞLIK SİGORTASI

...» Defter tasdiklerine ilişkin 147 No’lu TÜRMOB Sirkülerleri

...» AMORTİSMANLAR.....

...» Yeni defterler ve yeni cezalar geldi

...» ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MUHASEBE KAYDI

...» ÇALINAN MALLARIN DEĞERLEMESİ VE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI

...» DEVREDEN KDV SORUNUNA İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

...» FATURA KULLANIMINDAN DOLAYI; 3568 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE MESLEK MENSUPLARININ ...

...» Yıllık ücretli izin süreleri

...» PERT OLAN ARABANIN DURUMU

...» Tasfiye ye giren şirketin kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerini verip vermeyeceği hakkın

...» BAĞIŞ OLAYINDA KDV

...» DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KAPANIŞ KAYITLARINDA İNCE NOKTALAR

...» KİRALIK ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN BİNA YAPILMASI

...» TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

...» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280)

...» Katma Değer Vergisi Tevkifatı Uygulaması Tebliğ Taslağı (15.12.2011)

...» İDARİ PARA CEZALARI VE HADLERİ

...» MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:39)

...» Yeni TTK Ve Yeni (HUMK) Hukuk Usulü Mahkemeler Kanunu’na Göre Ticari Defterlerin Delil Niteliği

...» İnşaat ruhsatı arsa sahibine ait olan ve arsa sahibi adına düzenlenen faturaların inşaat maliyetine

...» Yeni Türk Ticaret Kanunu‘na Göre İnternet Sitesi Açma ve Bilgi Verme Zorunluluğu

...» 2012 YILI SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

...» İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6111 İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

...» BORÇLUNUN HALİNE UYGUN EVİ HACZEDİLEMEZ…

...» Serbest meslek faaliyetinde amortisman ayrılmayan iktisadi kıymetlerin satışında vergilendirme nasıl

...» Mali Müşavirler SSK’lı olabilir mi?

...» 06.06.2008 Tarihi, Limited Şirket Eski Ortak ve Kanuni Temsilcileri İçin Bir Dönüm Noktasıdır.

...» GEÇMİŞ YIL ZARARLARI TORBADAN %50 ÇIKTI

...» GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

...» Matrah Artırımından Yararlanan Mükelleflerin 2010 Yılı Beyanları Üzerinden Zarar Mahsubu Konusunda B

...» 6111 tebliğ taslağından…………….

...» Geçici Vergi Dönemlerinde Ödenmeyen Ssk Primleri ve Ödenmeyen SskPrimleri Muhasebe Kaydı

...» POS cihazından kişinin kendi kredi kartıyla tahsilat yapması halinde KDV ve Gelir Vergisi

...» Yeni TTK’da Fatura-Şirket Tescili ve Defter Tasdikleri

...» Avukatlar serbest meslek makbuzunu ne zaman düzenleyeceklerdir?

...» İhbar tazminatlarından gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?

...» Arsa Karşılığı Verilen İnşaatlarda KDV

...» Tek Kişilik Şirketler Geliyor

...» Taşeronlara (İkinci Derece Müteahhitlere) Yaptırılan İşler Ve Buna İlişkin Ödemeler

...» İnşaatl İlgili Harcama ve Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi ve "Hizmet Üretim Maliyeti

...» Özel İnşaatlarla İlgili Özellikli Hesaplar Ve İşleyişi

...» Limited şirketlerin ortaklarına güzel haber

...» Vergi cezalarını uzlaşarak azaltabilirsiniz

...» DEFTERLERİN YİTİRİLMESİNDE ZAYİ BELGESİ

...» Kıdem tazminatı ve vergileme

...» Defter ibraz etmeyene üç yıla kadar hapis cezası

...» TEK DÜZEN HESAP PLANI (THP) UYGULAMASI...

...» 2011 yılı sgk ve genel sağlık sig kan. uyg.İPC ler

...» 2011 yılı vergilendirme sınırları, indirim ve istisna tutarları

...» 5253 Sayılı Dernekler Kanunu (İdarî Para Cezaları)

...» T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

...» AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

...» MUHASEBE HİLESİ KAVRAMI

...» KDV Sirküleri-60

...» İnşaatlarda asgari işçilik uygulaması

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları